Följ oss gärna

Humagic bloggar: engagemang och nya resultat

Lönsam tillväxt genom kundutveckling 2019

6 februari 2019 Thomas Dimming

Gräver ni tillräckligt där ni står eller saknas engagemanget? Denna artikel publicerades ursprungligen i VD-tidningen nr 1 2019.

Lönsam tillväxt högt på agendan

Som VD har du förmodligen lönsam tillväxt högt på din agenda. Du och din ledningsgrupp resonerar löpande om...

Hur betalar man för engagemang?

20 november 2018 Thomas Dimming

Tre sätt för ledare att belöna för att främja bättre resultat

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete?

Tre tips till ledare som vill främja snittmedarbetarens engagemang

10 oktober 2018 Thomas Dimming

10 oktober

Knappt var tredje leds på ett engagerande sätt

29 augusti 2018 Thomas Dimming

Vilka blöta filtar ser du i ditt företag?

Enligt Gallups nyligen publicerade undersökning ”The real future of work” så anser mindre än en tredjedel av anställda i Europa att deras arbete leds och fördelas på ett sätt som motiverar dem att göra sitt bästa. Mindre än en...

1 2 3

Senaste inläggen