Följ oss gärna

Har ni gjort 25% av de framsteg ni planerade för 2018?

Här är receptet för att säkra engagemang för nya resultat i en redan upptagen vardag.

Ett kvartal av året har gått. Ungefär nu brukar många ambitiösa ledare inse att de där höga ambitionerna i samband med affärsplaneringen inte sker av sig själv. Men, det är aldrig för sent att börja. Så varför inte börja idag?

Bara var tionde strategi förverkligas (HBR). Den främsta orsaken är att ledare underskattar utrymmet i medarbetares vardag för de nya beteenden som krävs. Alla har redan fullt upp med att göra det som krävs för att leverera nuvarande affärsplan.

Nya beteenden ger de nya resultaten

Oavsett om ni har resultatmål för ökad lönsamhet, ökad kundnöjdhet eller ökad tillväxt, är nyckeln till nya resultat under året att fler medarbetare gör de beteenden som bidrar till det nya resultatet oftare och bättre.

Beteenden som behöver ske trots att de allra flesta redan har fullt upp. Vi behöver hitta ett arbetssätt för att säkerställa att detta görs på ett engagerande sätt.

nya-resultat-genom-fler-y-beteenden

4 steg: Receptet på engagemang för nya resultat

1. Strategiskt fokus: våga välja och utmana

Våga välja (dvs välja bort) och ska ett (1)  tydligt fokus. Utmana det som är möjligt genom att sikta högt. Det är mer engagerande att sikta mot månen än att gå från 3,3 till 3,5%. Månresan får oss att tänka på vad vi behöver göra annorlunda och vad vi behöver sluta göra.

2. Snittbeteenden: Var specifik och tydliga

Vad ska genomsnittsmedarbetaren göra, hur ofta och med vilken kvalitet? Tänk på att de fortfarande ska hinna sköta sina vanliga jobb utanför det nya. Två timmar (eller 5% av tiden) per vecka brukar vara en bra utgångspunkt för att skapa ett uthålligt arbetssätt.

3. Framsteg: synliggör stort och litet

Synliggör de beteenden, framsteg och resultat ni kommer fram till. En bra måltavla underlättar för varje medarbetare att anpassa sitt beteende utifrån det som gäller just nu - inte vad vi trodde i början av året. Jämför med resultattavlan i en fotbollsmatch. Vad står det och hur långt är det kvar? Utifrån det kan spelarna och laget anpassa sina beteenden för att nå målet.

4. Engagemangsförstärkningar: mät och agera

Att göra nya saker och mäta framsteg kan påverka engagemanget. Mät och agera löpande, helst veckovis men åtminstone på månadsbasis. Det finns moderna appar för att både göra själva mätningen kul och enkel och göra resultatet tillgängligt för dialog på teamnivå.


Ladda ner vår guide till engagerande målstyrning

För vd och ledningsgrupper: engagera hela organisationen

Ladda ner guiden

För chefer och teamledare: Öka teamets engagemang för ert viktigaste mål. 

Ladda ner guiden

Ledning och styrning