Följ oss gärna

Multikulturellt engagemang, vad är det?

Allt fler arbetar i multikulturella team och miljöer, vilket ställer nya krav på självinsikt och förståelse för andra. Vi tipsar om vilka faktorer som påverkar engagemang i olika affärskulturer för dig som behöver frigöra individernas samlade kraft och rikta engagemanget mot nya resultat i multikulturella organisationer.

Hej Federica Viero, ny Framstegskonsult på Humagic. Med din erfarenhet från olika affärskulturer, vad ser du för möjlighet att frigöra ett ökat engagemang i multikulturella team och organisationer?

Federica ID pic
 

Varför förlorar en medarbetare all entusiasm i sitt jobb och hamnar i oengagerade tankesätt och vanor? Välmenande personer som en gång valde att tillsammans med andra ge sig in i ett projekt, en roll eller ett team, landar alldeles för ofta i en plats då man känner sig underskattad och beter sig till och med småaktigt. De flesta av oss har upplevt det, men vad är det som gör att det händer?

Denna viktiga fråga går givetvis att tackla från flera olika håll. Jag som utgår från internationell erfarenhet i operativa såväl som ledarroller i mångkulturella miljöer, har oftast betonat vikten av att förstå olika affärskulturer på djupet och behandla skillnaderna på rätt och relevant sätt. Det var i denna grundläggande övertygelse jag startade min konsultverksamhet i The Intercultural Lab.

Många faktorer påverkar kulturen

Kulturskillnader på jobbet handlar inte bara om nationalitet och etnicitet utan även om utbildning och bakgrund, mindset och tankevanor, och till och med självmedvetenhet om fördomar. De här kognitiva dimensionerna erkänns även som de nya gränserna av diversitet. Här finns en riktig guldgruva att ta vara på. Då hittar team utrymme där de befintliga utmaningarna kan hanteras samt nya resultat kan möjliggöras.

Att förstå sig själv och förstå andra

Det börjar med kännedom om sin egen ställning, kollegornas ställning och olikheter däremellan längs flera dimensioner, som till exempel synsätt på hierarki, inställning till problemlösning eller acceptans för motstånd. Bygger man upp en sådan kartläggning i ett team då blir steg två att omvandla det hela till konkreta åtgärder, som både individuellt och i samarbete med andra utlöser positiva effekter på de beslut man fattar och på deras utförande.

Mer medvetna tankevanor, interaktioner och processer skapar förutsättningar till att alla ingredienser och olikheter som finns i teamet inte ligger vilande eller bortglömda utan verkligen uppskattas och används till det gemensamma målet. Det leder till både ökad effektivitet, arbetsglädje och genuint engagemang.

Vad var det som lockade med Humagic och Framstegsprocessen då?

Multikulturell teamutveckling är en bred kompetens som påverkas av en rad olika kunskapsområden och vinsterna med att utnyttja diversitet är väldigt omfattande. Det finns såklart mer än tillräckligt med innovativt och hållbart värdeskapande i det.

Men ju mer jag fördjupar mig i mångkulturell rådgivning och utbildning desto mer innevarande blir frågan: kan man nöja sig med en mångkulturell vinkel när man som konsult har en ambition att erbjuda kompletta och robusta lösningar? Jag använder mig gärna av vetenskapliga modeller samt har en företagsbakgrund. Därför trivs jag i att tydliggöra omfattande företagsmål och utlösa mätbara framsteg mot dem.

Multikulturell teamutveckling handlar om att ta vara på diversitet som en superkraft, med syfte att skapa bra personliga inställningar och smarta förutsättningar till ett lyckat och effektivt samarbete. Visst, handlar det om att inspirera och även vägleda beteenden.

Men vart ska man vägleda dem egentligen? Hur identifierar man gemensamma mål för ett team eller en organisation? Kommer alla aktörer att bli eniga om målen för resten? Och vad händer om engagemang störs av någonting som inte har med kulturskillnader att göra?

Dessa frågor hade jag haft i bakhuvudet sen ett tag, när jag fick upptäcka Framstegsprocessen och det högre perspektivet den bjuder på. Framstegsprocessen består av en research baserad, holistisk och flexibel metodik som säkerställer att hela organisationen ska nå hela vägen fram från nuläget till slutgiltiga relevanta och mätbara resultat, hellre än förbättras i vissa område. Så blev jag lockad!

Kan Framstegsprocessen och multikulturell teamutveckling berika varandra?

Det tror jag absolut. Allt fler organisationer, globala såväl som lokala, står inför utmaningar med diversitet som endast kan hanteras genom att sammanfoga ett multikulturellt förstånd i företagskultur. Därför är jag övertygad att i ett antal uppdrag kan målstyrda resultatsprång med fördel gynnas av ett multikulturellt mindset.

Den självklara kontaktpunkten mellan Framstegsprocessen och multikulturell teamutveckling är medarbetarengagemang, som både syftar till att öka graden av mening och lycka på jobbet.

Allt fler organisationer är idag i skarpt behov av en värdeskapande process som kan ta vara på de multikulturella drivkrafterna som finns, skapa och styra engagemang, med både arbetsglädje och nya resultat i fokus.
Vi behöver skapa mer multikulturellt engagemang helt enkelt.
Jag känner mig väldigt lycklig att få bidra till att genomföra en sådan mission hos våra kunder.
Väcker dessa frågor tankar du vill prata vidare om? Kommentera gärna eller kom i kontakt.

Samverkan och prestation