Följ oss gärna

Hallå MajLis Arnberg, ny Framstegskonsult på Humagic

12 februari 2018 Peter Svenonius

Du har nyligen tittat igenom Gallups senaste globala engagemangsundersökning State of the Global Workplace. Vilka tre saker tog du med dig från den rapporten?

  1. Den fortsatta utmaningen med att endast 1 av 6 är engagerade på sina arbeten
  2. Framgångsrecept för att få högt engagemang
  3. Bättre balans mellan inre och yttre drivkrafter

1. Den fortsatta utmaningen med att endast 1 av 6 är engagerade på sina arbeten

Alltid lika intressant och häpnadsväckande varje gång resultatet kommer. Bara 15% är engagerade i sitt arbete, 67% är oengagerade och 18% är aktivt oengagerade, dvs motarbetare.

2. Framgångsrecept för att få högt engagemang

Gallup lyfter fram tre företag som exempel på hur man kan arbeta med engagemang för att skapa affärsresultat. Och hur viktigt ledarskapet är för att uppnå detta i vardagen ”alla ska bidra till att engagemanget blir en vana”.

De visar också på hur viktigt inre drivkrafter snarare än de traditionella piskan och moroten är för att få fler att bli engagerade. De lyfter särskilt fram hur man kan bygga en engagemangskultur där medarbetare i högre utsträckning får arbeta med sina styrkor.

Detta i sin tur kräver tydliga roller, fokus, coaching/feedback och att få dela med sig och få inspiration från andra.

3. Ledarskapet avgörande: bättre balans mellan inre och yttre drivkrafter

Ledarna i organisationen är avgörande för att tända och hålla engagemanget i liv bland fler. Genom ledning och ledarskap byggs en kultur och struktur som engagerar fler att bidra till nya resultat.

Detta kräver ledare som kan inspirera, motivera, uppmärksamma och coacha till framgångsrika prestationer. Ledarna behöver agera förebilder för de beteenden som de vill att fler ska uppvisas och uppskattas för att skapa nya resultat - för medarbetare, team och hela organisationen och dess kunder.

Du anslöt till Humagic 1 februari. Vad var det som lockade dig med Humagic?

Det finns flera anledningar till att samarbeta och samverka med Humagic för mig. Först att finnas i ett sammanhang där jag kan vara med och utveckla kundernas affär.

Humagic har ett tydlig erbjudande utifrån Framgstegsprocessen som på ett riktat och engagerande sätt medverkar till att företag på ett framgångsrikt sätt ökar engagemang för sina viktigaste mål.

Intressant och utvecklande kommer det också att bli, då vi på Humagic kommer leva som vi lär genom vår egen Framstegsprocess!

Till sist, vilket framsteg är du mest stolt över utanför ditt arbete som konsult?

Att vara i en situation där jag kan kombinera ett utvecklande och intensivt arbete med tid för långa tankar nere i Spanien!

Kontakta MajLis

0708357113

majlis.arnberg@humagic.com

https://www.linkedin.com/in/majlis-arnberg/

majlis1200x900-2