Följ oss gärna

Intäkter nästa kvartal - vilka bryr sig i ditt team?

Beläggningsbergochdalbanan. Den heliga graalen för Sveriges 250 000 konsulter. Är du en av dem känner du säkert igen dig i hur det känns när det antingen är för mycket eller för lite att göra?

För hög beläggning bränner förr eller senare ut människor och påverkar värdet som levereras till kund. För låg beläggning påverkar hur värdefull man känner sig som konsult och bränner företagets kapital.

  • Visst skulle fler i ditt team kunna visa mer engagemang för era befintliga kunder? Visst kan alla i teamet, med sina olika styrkor och drivkrafter, bidra till nya uppdrag, merförsäljning och korsförsäljning?

  • Visst är det enklare att gräva där ni står genom att hjälpa era befintliga kunder ännu mer, än att fokusera på att få in nya kunder?

  • Visst skulle ert team må bra av att fler i teamet bryr sig om ett tydligt, mätbart och tidssatt fokusmål för kundutveckling det närmaste kvartalet?

  • Visst skulle fler engagera sig om de fick använda sina styrkor och bidra utifrån sina inre drivkrafter istället för att bara säga ”nu måste alla ringa och boka kundmöten”?

  • Visst skulle det vara värt att alla i teamet åtar sig att investera en eller två timmar varje vecka för att få nya intäkter till nästa kvartal?

Kundutvecklingsresan - nya intäkter och ökad lojalitet

Vi på Humagic har en process för hur ett team på ett avsiktligt och strukturerat sätt kan öka engagemanget för nya intäkter. På bara ett kvartal kan teamet utveckla en mer affärsmässig kultur där genomsnittsmedarbetaren (“Snitte”) oftare identifierar fler nya kundbehov, tar rätt betalt för det värde som redan skapas och bidrar till ökad kundlojalitet.

På köpet blir det ett mer välmående och högpresterande team där alla känner sig delaktiga till en långsiktigt lönsam beläggning. Efter femton år har vi ett recept att utgå från.

Ladda ner guiden

Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper och har därför tagit fram en guide som vi kallar Kundutvecklingsresan #GrävaDärViStår.

Den är speciellt lämplig för konsultföretag där merparten av konsulterna hellre levererar värde till kund än ringer kalla samtal. Men som samtidigt vet att, om bara varje medarbetare gjorde något litet för nästa kvartals intäkter varje vecka, skulle vi få en jämnare beläggning med lojalare kunder och medarbetare över tid.

Ladda ner guiden utan kostnad. Du får dessutom en film där vi går igenom de sju stegen. Fyll bara i formuläret så får du direkt tillgång till materialet.

Guide + Film

Intäkter och leads, Samverkan och prestation, Ledning och styrning