Följ oss gärna

Hur länge sitter en löneförhöjning i, egentligen?

3 sätt att betala för engagemang, del 2: Belöning för olika typer av mål

Andra delen i vår intervjuserie med löneexperten Johan Thesslin handlar om hur chefen kan använda olika typer av belöningar för att bidra till nya resultat.

 

 

  • Varför spelar förutsägbarhet så stor roll för om lönen upplevs rättvis?
  • Ska chefen betala mer till de som presterar mer?
  • Hur länge sitter en lönehöjning eller bonus i egentligen?

Vi avslutar med tips till chefen inför den årliga lönerevisionen.

Om Johan Thesslin

Löneexpert och aktuell med boken “Lön och motivation - Chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare” tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Boken utkommer 3 december 2018.


 

Inspelat webinar

3 SÄTT ATT BETALA FÖR ENGAGEMANG OCH BELÖNA NYA RESULTAT

Titta på inspelningen nu

Samverkan och prestation, Ledning och styrning