Följ oss gärna

3 sätt att betala för engagemang

Del 1: Lön vs Belöning för chefen

Thomas Dimming intervjuar löneexperten Johan Thesslin om hur chefer kan arbeta med olika typer av belöningar för att främja engagemang för nya resultat. Den första av tre delar.

 

 

Del 1 av 3 handlar om skillnaderna mellan begreppen lön och belöning och hur chefen kan se på belöning i 3 dimensioner:

  • Monetära - lön och andra förmåner såsom friskvårdsbidrag eller bonusar
  • Sociala - sammanhang, arbetsmiljö, gemensamt uppdrag för företaget och gruppen
  • Psykologiska - använda min kompetens, högre grad av självstyre eller autonomi

I detta avsnitt pratar Johan och Thomas även om vad som egentligen är en rättvis lön och hur felaktiga lönemodeller i värsta fall kan äventyra hela verksamheten genom att stimulera kortsiktiga beteenden.

Om Johan Thesslin

Löneexpert och aktuell med boken “Lön och motivation - Chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare” tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Boken utkommer 3 december 2018.


 

Inspelat webinar

3 SÄTT ATT BETALA FÖR ENGAGEMANG OCH BELÖNA NYA RESULTAT

Titta på inspelningen nu

Samverkan och prestation, Ledning och styrning