Följ oss gärna

VD-tidningen: Receptet för att skapa framgång

20 september 2017 Peter Svenonius

I senaste numret av VD-tidningen (nr 4 2017) delar Humagics Thomas Dimming med sig av ett självklart, men krävande, recept för framgång. Om du inte redan är prenumerant, kan du teckna en prenumeration eller köpa lösnummer härNedan får du en kort sammanfattning och våra 3 bästa tips till vd och ledningsgrupper som vill öka engagemanget för verksamhetens viktiga framsteg och långsiktiga framgång.

I korthet: Det finns ingen quickfix.

Däremot består receptet av enkla ingredienser, med bakgrund i decenniers forskning och massor av studier, för att uthålligt engagera genomsnittsmedarbetaren att bidra med sina bästa idéer, proaktivitet och att göra det lilla extra för kunden. Du får tre enkla tips nedan som kan leda dialogen i ledningsgruppen på rätt väg. 

Sammanfattning av artikeln

Brist på engagemang påverkar företags långsiktiga växkraft, dvs tillväxttakt, lönsamhet och kundnöjdhet. I takt med teknikutveckling, automatisering och ökat tempo kommer konkurrenskraft i slutändan handla om människor. Och därför kan du som vd skapa stora konkurrensfördelar genom att investera i att ge era medarbetare bästa möjliga förutsättningar att vara med och bidra till verksamhetens långsiktiga växkraft.

Nu börjar även investerare kartlägga engagemangsnivåer för att säkerställa rätt värdering på tilltänkta investeringar eller uppköp. Men varför ligger engagemangsnivåerna i Sverige stadigt på 16%?

3 tips till vd och ledningsgrupp

Så kan ni göra för att uthålligt och långsiktigt öka engagemanget för verksamhetens viktiga framsteg

  1. Roller. Vilka systematiska arbetssätt och strukturer krävs för att säkerställa att genomsnittsmedarbetarens potential frigörs genom att ha rätt roll på företaget?
  2. Företagsmål och identitet. Hur kan internkommunikationen förädlas så att snittmedarbetaren upplever ökad tydlighet krings affärsmodell, vision, mål, värderingar och resultat? (De allra flesta medarbetare blir inte lika engagerade i "ökad vinst" som verksamhetens ägare)
  3. Karriärvägar. Erbjuder ni endast en väg till personlig utveckling på företaget? Eller ger ni flera alternativa vägar så att så många som möjligt kan avancera inom sin bästa roll på företaget?

Film: Engagerande målstyrning

Se vår populära film med Thomas Dimming om varför resultat börjar med ett gemensamt varför

Guide: engagerande målstyrning för ledningsgruppen

Ladda ner vår guide för engagerande målstyrning

Guide för engagerande målstyrning »

vd-tidningen-4-2017-uppslag.jpg