Följ oss gärna

2 utmaningar för säljledare som behöver engagemang för nya resultat

12 september 2017 Peter Svenonius

De allra flesta säljorganisationer vi träffar har fullt upp med sina taktiska prestationer, dvs att följa sina planer och nå uppsatta mål. Den befintliga affären upptar allas tid (och ibland lite till). Men de där långsiktigt viktiga frågorna, som att ändra säljbeteenden inför morgondagens affär, hanteras inte särskilt effektivt.

I detta blogginlägg sammanfattar vi varför denna fråga borde uppta åtminstone 5% av er tid, varje vecka. Om du vill fördjupa dig kan du ta del av inspelningen från vårt uppskattade webinar där vi delar med oss av tips och inspiration från olika säljteam som lyckats skapa utrymme för nya säljbeteenden mitt i vardagen och få fantastiska resultat!

Titta nu »

Vad är problemet?

Vad händer med säljorganisationer som inte lyckas med att främja nya beteenden? Vilka nya resultat och strategiska framsteg går de miste om när de inte lyckas få ut potentialen bland sina säljare över tid och på ett uthålligt sätt?

yin_and_yang_noun_1058997_FF6600.pngMånga säljledare famlar med hur de ska få säljare att lyckas med tex. cross-selling, träffa nya beslutsfattare, skapa helkunder, bli mer rådgivande och värdeskapande.

Insatser som kräver adaptiva beteenden, i motsats till befintliga taktiska beteenden, som att utmana trygghetszoner eller att vara proaktiv, problemlösande och kreativ på ett helt annat sätt än vad som krävs för den nuvarande affären.

I en tid av extremt snabba teknikskiften och nya kundbeteenden utvecklas många säljorganisationer för långsamt. När tillväxtstrategier inte realiseras är anledningen oftast för lågt engagemang bland säljare att ändra sina säljbeteenden. Som i sin tur beror på en kombination av kulturella och strukturella hinder - att främja nya beteenden ställer krav både på individen och på ledarskapet. 

Vi har tagit lärdom av de senaste 40 årens motivationsforskning för att både höja engagemanget för nya saker, och att faktiskt göra dem mitt i vardagens alla andra måsten från den befintliga affären och verksamheten.

Vad kan säljledare göra åt saken?

Säljledare behöver jobba på två fronter för att engagera sina säljteam i de strategiskt viktiga framstegen som krävs för att förverkliga nya affärsmodeller och nya erbjudanden.

  1. Engagerande försäljningsmål och beteendeförändringsmått med ett arbetssätt som får genomsnittssäljaren att motiveras till rätt beteenden.
  2. Utöva ett ledarskap som främjar inre drivkrafter som resulterar i nytänkande, problemlösning, uthållighet och proaktivitet bland säljare.

Få tips och inspiration

Investera 40 minuter av din tid så får du ta del av konkreta exempel (case) och lära om den beprövade metoden som både skapar fokus och ökar engagemang hos hela säljteamet.

"Tack för bra innehåll och tips och verktyg."

Få tillgång till inspelningen från vårt uppskattade webinar nu

Titta nu »

New Call-to-action

Stöd till modiga ledare från Humagic

I över 15 år har Humagic stöttat ledare med att utveckla sina verksamheter i linje med motivationsforskningens slutsatser om vad som skapar uthålligt höga prestationer.

Våra erfarenheter av hur en organisation utvecklas till en mer engagerande arbetsplats samtidigt som strategiskt viktiga framsteg görs har vi en beprövad process för som vi kallar Framstegsprocessen™.

An elegant businessman standing with his back in front of urban wall full of arrows pointing in different directions concept.jpeg