Följ oss gärna

Vilket resultat står på spel i er konsultverksamhet 2018?

Oavsett om ni har utmaningar i er befintliga konsultaffär eller söker tillväxt är engagemang nyckeln till nya resultat. Tre frågor att ställa om du vill öka engagemanget för ert viktigaste resultatmål under 2018.

Denna krönika publicerades ursprungligen i VD-tidningen nr 1 2018.


Framstegsfrukost på Humagic

Vi bjuder gärna dig som vd eller ledare på ett konsultföretag på frukost och facilitering av mål och prestationsmått för att göra viktiga framsteg i er konsultverksamhet. 

Boka din Framstegsfrukost nu


3 saker du med säkerhet vet om affärsläget för 2018

2018 är i full gång och som VD eller ledare vet du tre saker med säkerhet om ditt företags affärsläge i år:

  1. Viss del av er affär under 2018 betraktar ni i ledningen som ”säker”, låt oss kalla den er svarta affär. Pengarna är nästan på banken. Kontrakt löper med nöjda kunder och trygg leverans.
  2. Medan en annan del av er affär är ”i riskzonen”, låt oss kalla den er röda affär. Den präglas av många osäkerhetsfaktorer innan intäkten, lönsamheten och kundnöjdheten är säkrad.
  3. Ytterligare en del av er affär under 2018 kommer vara ”ny”, låt oss kalla den er gröna affär. Den ska uppstå från nya affärsmöjligheter, nya kunder, nya tjänster och produkter, men för att dessa ska realiseras måste idéer kläckas och ansvar tas för genomförande.

Går ni från "borde till gjorde"?

Som VD och ledare vet du också att ”gapet mellan borde och gjorde” kan vara den avgörande skillnaden mellan hur lönsam er svarta affär blir, hur stor del av röda affär som ni lyckas säkra under året och hur stor del av den potentiella gröna affären ni lyckas ro i hamn.

Av erfarenhet vet du också att det där ”gapet mellan borde och gjorde” avgörs av vilket engagemang ledare och medarbetare känner för sina arbetsuppgifter och företagets mål.

Skillnaden mellan ledare och medarbetare som bara gör minsta möjliga insats och de som med engagemang gör sitt bästa, kommer troligen vara den mest avgörande faktorn för vilka nya resultat ni kan få i alla tre delar av er affär under 2018.

3 frågor du ska ställa

Som VD bör du ställa dig tre frågor inom respektive den svarta, röda och gröna affären:

  1. varför behövs engagemang?
  2. vad kan väcka engagemanget?
  3. vad kan släcka engagemanget?

Nedan får du buljongen från våra erfarenheter att koka din egen soppa på under 2018 - beroende på vilken "färg" ditt nya resultat finns inom.

”Den svarta - säkra affären”

1. Varför behövs engagemang?

För att säkra fortsatt kundlojalitet genom att infria och överträffa förväntningar, men samtidigt affärsmässigt optimera lönsamhet och effektivitet genom ständiga interna förbättringar.

2. Hur kan engagemang väckas?

Genom mätbara förbättringsmål med tydliga syften, löpande uppföljning, tydliga prioriteringsbeslut och hög grad av involvering av medarbetare så individuellt ägandeskap uppstår.

3. Vad kan släcka engagemanget?

Kortsiktighet, otydlighet, detaljstyrning och bristande kundfokus, dvs för mycket inifrån-och-ut-perspektiv, snarare än utifrån-och-in-perspektiv kan urholka vilket engagemang som helst som finns för den svarta affären.

”Den röda - affärer i riskzonen”

1. Varför behövs engagemang?

För att rädda kundrelationer och kunna erbjuda högre värdeskapande än konkurrenter.

2. Hur kan engagemang väckas?

Genom fokus på kundvärden som riskerar att förloras och kopplingen till det egna företagets mission och vision att skapa dessa värden. Genom ledarskap som skapar tydlighet, tillförsikt, trygghet och förtroende trots osäkerhetsfaktorer på marknaden.

3. Vad kan släcka engagemanget?

Rädslor, hot och bristande tillit kommer garanterat att lamslå och passivisera både medarbetare och ledare.

”Den gröna – möjliga affären”

1. Varför behövs engagemang?

För att utforska, utmana, skapa och transformera affären så den framtidsäkras.

2. Hur kan engagemang väckas?

Genom att ge ledare och medarbetare möjlighet att vara kreativa, problemlösande och proaktiva. Genom att utforma roller utifrån styrkor, intressen och förmågor i en miljö som är tillåtande och trygg.

3. Vad kan släcka engagemanget?

Bristande frihet och begränsande mål för företaget. Att inte uppmuntra experimenterande och se misslyckanden som värdefulla erfarenheter och en investering.

 

Du som VD och ledare i ett konsultföretag kan alltså verkligen främja engagemang för nya resultat 2018, men du kan lika lätt släcka engagemanget. Låt 2018 bli året då din konsultverksamhet gör stora framsteg med att skapa en mer engagerande arbetsplats och därmed få skörda frukterna av ökat engagemang: ökad kundnöjdhet, tillväxt och lönsamhet!


Framstegsfrukost på Humagic

Vi bjuder gärna dig som vd eller ledare på ett konsultföretag på frukost och facilitering av mål och prestationsmått för att göra viktiga framsteg i er konsultverksamhet. 

Boka din Framstegsfrukost nu


Denna krönika publicerades ursprungligen i VD-tidningen nr 1 2018. Ladda ner artikeln i PDF-format

Säljguide Humagic Framstegsprocess.png

Ledning och styrning, Samverkan och prestation, Intäkter och leads, VD-tidningen