Följ oss gärna

Kan ni debitera en timme extra per konsult och vecka 2018?

Så säkrar IT-konsulter nya resultat – i en redan upptagen vardag. Undvik sjunkande timtaxor och öka debiteringsgraden 2018.

Många IT-företag har stora utmaningar med att attrahera och behålla duktiga konsulter till befintliga uppdrag.

IT-konsulter kan välja att jobba på den konsultfirma som de mest uppfattar som “the place to be” med roliga, meningsfulla och utvecklande uppdrag.

Samtidigt är konkurrensen mellan IT-konsultföretag hög, vilket märks på timtaxan i upphandlingar och större uppdrag.

På sikt utmanas hela IT-branschens lönsamhet av ökade krav från kunder och att konsulttjänster i allt högre utsträckning ersätts av färdiga funktioner i molnet.

Nya resultat i en redan upptagen vardag

Många av de vd, konsultchefer och säljchefer på IT-företag jag möter i min vardag säger att de har fullt upp

Men samtidigt vet många att de borde göra något litet varje dag för att säkra nya resultat.

Oavsett om det handlar om att minska kalkyljusteringar, hitta den extra debiterbara timmen eller säkerställa utvecklingen av molntjänsten som ger kunden önskad funktion på kran.

"Men hur ska vi få det att hända när alla har fullt upp?"

Inspelat webinar: Så säkrar IT-konsulter nya resultat – i en redan upptagen vardag

Se inspelningen från vårt populära webinar när det passar dig så får du ta del av våra erfarenheter från IT-konsulter som gjort stora resultatsprång. Vi bjuder dessutom på ett recept för att säkra att ni gör tillräckligt mycket i en redan upptagen vardag för att säkra er tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Klicka på knappen nedan, fyll i din e-postadress, så får du ett mejl med en länk till din inkorg. Sedan kan du titta precis när det passar din kalender.

Oavsett när du väljer att titta utlovar vi:

  • Varför många IT-konsulter har utmaningar på sikt med sin lönsamhet, kundnöjdhet och tillväxt 
  • Hur små beteenden i vardagen skapar stora mätbara resultat för kunder, företaget och medarbetarna
  • Vad som krävs för att gå från borde till gjorde i en redan upptagen vardag

Få tillgång nu

Minska odebiterad tid eller öka intäkten

Jag lämnar dig med en enkel räkneövning. Vilket resultat skulle ni få redan 2018 om:

  • Varje konsult kunde debitera en extra timme per vecka?
  • Ni kunde undvika att justera kalkylen i pågående uppdrag med 10%?

Vill du utforska detta ämne närmare är du välkommen att boka en personlig frukost på vårt nya kontor

Intäkter och leads, Ledning och styrning, Samverkan och prestation