Följ oss gärna

Kan ni debitera en timme extra per konsult och vecka 2018?

Så säkrar IT-konsulter nya resultat – i en redan upptagen vardag. Undvik sjunkande timtaxor och öka debiteringsgraden 2018.

Många IT-företag har stora utmaningar med att attrahera och behålla duktiga konsulter till befintliga uppdrag.

IT-konsulter kan välja att jobba på den konsultfirma som de mest uppfattar som “the place to be” med roliga, meningsfulla och utvecklande uppdrag.

Samtidigt är konkurrensen mellan IT-konsultföretag hög, vilket märks på timtaxan i upphandlingar och större uppdrag.

På sikt utmanas hela IT-branschens lönsamhet av ökade krav från kunder och att konsulttjänster i allt högre utsträckning ersätts av färdiga funktioner i molnet.

Nya resultat i en redan upptagen vardag

Många av de vd, konsultchefer och säljchefer på IT-företag jag möter i min vardag säger att de har fullt upp

Men samtidigt vet många att de borde göra något litet varje dag för att säkra nya resultat.

Oavsett om det handlar om att minska kalkyljusteringar, hitta den extra debiterbara timmen eller säkerställa utvecklingen av molntjänsten som ger kunden önskad funktion på kran.

"Men hur ska vi få det att hända när alla har fullt upp?"

Gå från borde till gjorde!

Vi bjuder in dig som jobbar på ett IT-företag till vårt webinar. Välj ett av tre tillfällen i februari och starta din morgon tillsammans med oss. Till anmälan »

På vårt kostnadsfria webinar får du ta del av våra erfarenheter från IT-konsulter som gjort stora resultatsprång.

Vi bjuder dessutom på ett recept för att säkra att ni gör tillräckligt mycket i en redan upptagen vardag för att säkra er tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet.

Anmäl dig nu

Minska odebiterad tid eller öka intäkten

Jag lämnar dig med en enkel räkneövning. Vilket resultat skulle ni få redan 2018 om:

  • Varje konsult kunde debitera en extra timme per vecka?
  • Ni kunde undvika att justera kalkylen i pågående uppdrag med 10%?

Vill du utforska detta ämne närmare är du välkommen att boka en personlig frukost på vårt nya kontor eller anmäla dig till vårt webinar i februari för IT-företag som vill skapa nya resultat.

Intäkter och leads, Samverkan och prestation, Ledning och styrning