Följ oss gärna

Vilket resultat vill du fira på midsommar?

Om du är som de flesta chefer och ledare så har du redan fullt upp. Och lite till. Men vad skulle hända om ni avsatte tid för det som är viktigt, men inte alltid bråttom? Vilket resultatsprång skulle ni göra då? Hur skulle det påverka engagemanget på jobbet att göra viktiga framsteg där alla känner att de bidrar till ert gemensamma fokus? Läs mer om vårt recept nedan eller boka din personliga framstegsfrukost.

8 veckor till midsommar

Om åtta veckor är det midsommarafton. En ocean av tid för att skapa nya resultat. Eller så är det åtta veckor som visslar förbi. Veckor där ni antingen börjar resan mot ert viktigaste mål eller veckor där ni gör det som krävs för att hålla verksamheten igång.

Missförstå mig inte, ni behöver göra det ni redan gör för att säkerställa kvalitet och lönsamhet i era pågående uppdrag och leveranser. Och för att säkerställa nya uppdrag och kunder i nästa kvartal.

fokus-svart-röd-grön-affär

5% av er tid, för ert viktigaste mål

Men, vad skulle hända om alla på avdelningen, resultatenheten eller företaget avsatte två timmar varje vecka för det som är viktigt, men kanske inte alltid bråttom? Det där som behöver göras men inte blir av därför att alla här-och-nuiga-frågor upptar all er tid.

Mål av typen

  • Öka nyförsäljningen med 40% under kvartalet
  • Halvera kundtappet på 6 månader
  • Öka lönsamheten från 5 till 25% inom ett år

Engagemang för nya resultat

Jag önskar lösningen var att trycka på en knapp. Att bara ta ett magiskt piller för att gå från borde till gjorde.

Men resultatsprång av den här typen (oavsett om ni kallar dem Moonshot, Big Hairy Goals eller OKRs) kräver modiga ledare och ett tydligt fokus. Det kräver uthållighet. Och det kräver engagemang.

Det handlar om att bestämma sig (våga välja bort), att engagera fler (alla) medarbetare att bidra i en redan upptagen vardag. Att säkerställa att ni gör små och stora framsteg på vägen mot resultatet, vecka efter vecka. Då kommer Det Stora Resultatsprånget.

Vi har sett det hos advokater, IT-konsulter, revisorer och redovisningsbyråer. Vi har sett det i offentlig sektor, storföretag och mindre företag. Vi har sett det så många gånger att vi har formulerat ett recept att utgå från för att göra det igen.

receptet-engagemang-nya-resultat

Vilket resultatsprång behöver ni lyckas med?

Vill du som vd eller ledare lyckas, på riktigt, med ett stort resultatsprång i ditt team, avdelning eller hela organisation?

Ett första steg, som du kan ta nu och genomföra innan vi firar midsommar är att boka en personlig Framstegsfrukost eller höra av dig till mig. Så berättar jag mer om receptet, inspirerande case och hur vi kan stödja er att installera ett engagerande arbetssätt som säkerställer uthålliga beteenden - oavsett om ni vill vända lönsamheten, öka kundnöjdheten eller säkra tillväxten. 

Glad midsommar!

Ledning och styrning, Samverkan och prestation