Följ oss gärna

Film: Engagerande målstyrning skapar engagemang för resultat

Vad är engagerande målstyrning och vad har det för inverkan på företags framgång och utveckling? Humagics Thomas Dimming berättar i detta Magic Talk om vilka beståndsdelar man som företag kan jobba med för att skapa engagemang för uppsatta mål.

Blogginlägg med fördjupande läsning om engagerande målstyrning

Guide: Engagerande målstyrning

Ladda ner guiden

I korthet så handlar de olika stegen om

  1. Bygg engagemanget från grunden genom en engagerande mission och vision. 
  2. Skapa ett tydligt strategiskt fokus genom att våga lyfta fram ett (1) fokusmål. 
  3. Bli glasklara på teamnivå kring vilka beteenden som den genomsnittliga medarbetaren förväntas uppvisa. 
  4. Låt resultatet komma sist genom att först och främst fokusera på det som går att påverka, dvs de insatser och beteenden som ska leda fram till resultatet. Skapa transparens kring resultatutveckling, men lägg energin på att bekräfta rätt insatser och beteenden. 

Ledning och styrning, Film