Följ oss gärna

Case: nya kunder med social selling; 68x ROI efter 6 månader

Funderar du på att börja arbeta med social selling? Här är resultat från ett av de utvecklingsprogram vi har genomfört. Dessutom tips och råd för att du ska komma igång!

 

 New Call-to-action

Sex månader efter social selling-programmet redovisar deltagarna ROI på hela 68 gånger investeringen.

StapelNyNy.png

”Vi har inlett två engagemang med Coop genom social selling och har goda förhoppningar om utökat förtroende framöver!”

Magnus Huss, säljchef Insight och en av deltagarna i programmet.

magnus huss.jpg

Hållbara resultat och tillväxt

Redan efter tre månader var ROI, return on investment, för deltagarna i programmet åtta gånger investeringen. En viktig lärdom är att även om social selling ger snabba resultat är det ingen quick fix.

På sikt ger det nya beteendet mycket hållbara resultat för den som vill skapa tillväxt för sin affär: 68x ROI i detta fall efter sex månader.

LinkedIn eller inte?

Att möta sina kunder på ett värdeskapande sätt, oavsett om det sker i traditionella sociala forum eller på digitala sociala medier är ett bra sätt att möta kunderna tidigt i deras köpresa.

Social selling är inte förknippat till en specifik kanal, men inom B2B används ofta LinkedIn då många av köparna finns på just detta nätverk. För att lyckas med social selling på Linkedin är profilen grundläggande.

Kostnadsfri guide: Optimera din LinkedIn-profil

Till profilen kommer kontinuerlig aktivitet för att identifiera, kontakta och skapa värde över tid för sina potentiella kunder.

Playbook: 3 goda vanor på LinkedIn för den moderna säljaren

Podcast

Lyssna: Vad är social selling och varför är det viktigt?

Film

Film: 5 steg till social selling

Lär dig mer om leadsgenerering med social selling

Kostnadsfri kurs direkt i din inkorg med filmer, tips och checklistor för dig som vill ha fler och bättre leads.

New Call-to-action

Intäkter och leads