Följ oss gärna

Case: Ökad lönsamhet för JSC IT-partner genom fokus på ökad kundnöjdhet

12 april 2018 Peter Svenonius

3 lärdomar från Framstegsprocessen™ på IT-konsulten JSC i Nässjö som engagerade samtliga medarbetare att bidra till nya resultat i en redan upptagen vardag.

Resultatsprång

Öka kundlojalitet genom att öka värdeskapande för kund

Fokus och kritiska framsteg

Proaktiv rådgivning och interna förbättringsinsatser

Resultat

Nya affärer och högre lönsamhet. En av Sveriges bästa arbetsplatser.

Hallå Erika Wärn, intern processledare för målarbetet på JSC! Nådde ni ert mål?

“Vi nådde vårt mål. Vi hade siktat lite för högt från början och fick omformulera oss under resans gång. Men vi kom i mål tack vare många viktiga framsteg!”

Erika-Warn-JSC-IT-partner-400x400

Erika Wärn, intern processledare för Framstegsprocessen på JSC

Vilka effekter har arbetet fått, utöver att ni nådde ert resultatsprång?

  1. Arbetssättet med veckovisa ståuppmöten och visuella måltavlor lever kvar och är numera en naturlig del av vår verksamhetsplanering. Det är ett levande arbetssätt som vi introducerar nya medarbetare till när de börjar hos oss.
  2. Ibland är det svårt att se den exakta kopplingen mellan beteenden och resultat. Vissa grupper fick testa och lära sig under vägen vilken prestationsnivå, både till antal och kvalitet, som krävdes för att skapa det önskade resultatet.
  3. Vi har lärt oss mycket kring vår egen kultur och hur viktigt det är att våga välja bort. Vi har väldigt ambitiösa medarbetare, men risken är att vi försöker göra för mycket samtidigt. Bättre att stycka elefanten i mindre bitar och känna att det vi gör bidrar till nya resultat, även om det tar lite längre tid.

Vilka råd skulle du ge till andra företag som funderar på att införa en engagerande målstyrningsprocess?

1. Alla behöver köpa in på “varför”

På riktigt och göra det till sitt eget. Annars riskerar man att få “duktiga soldater” som bara gör det de blir tillsagda, vilket på sikt påverkar både engagemanget och kulturen. Slarva inte här! Alla medarbetare kanske inte heller måste vara med, beroende på arbetssituation.

2. Gruppledarna har en oerhört viktig roll

Säkerställ att de har tillräckligt stöd i början av processen samt att ni kan fånga upp signaler under resans gång om de behöver mer stöd. Det kan vara allt ifrån närvaro och kvalitet i åtagande till gruppens engagemangsnivå och att de ser effekt på sin måltavla.

3. Balans mellan nytt och befintligt

Hitta balansen mellan nya beteenden, det vi lägger 5-10% av vår tid på i genomsnitt, och den redan upptagna vardagen, “vårt vanliga jobb”. Det senare måste fungera och levereras.

Fokusmålsledare

"Det var en riktig aha-upplevelse att uppleva kraften när alla riktar in sig och bidrar mot ett gemensamt mål! Vi har lärt oss hur viktigt det är att dels alla köper in på varför vi gör ett målarbete, dels vikten av att vara tydlig när resultatmål och beteendemått formuleras."

pj-olaison-JSC-IT-partner-400x400

PJ Olaison, Fokusmålsledare på JSC


“Genom målarbetet fick vi en ökad medvetenhet om hur mycket mer vi kan åstadkomma – om vi bara bestämmer oss, fokuserar och får in det i kalendern. När alla gör det där lilla extra i en redan upptagen vardag skapas både häftiga resultat och på köpet en ny kultur. Arbetssättet lever kvar flera år senare och vi använder det naturligt i vardagen och introducerar våra nya kollegor. Visst var det nya arbetssättet lite trevande i början, men så fort vi började se nyttan ökade engagemanget!”

pelle-adelsfield-JSC-IT-partner-400x400

Pelle Adelsfield, Fokusmålsledare på JSC

JSC IT-partner

Söker du en duktig och engagerad konsult som ökar er lönsamhet och konkurrenskraft genom smarta IT-stöd? Kolla gärna med JSC om de är rätt för er verksamhet och era behov. Hälsa från oss på Humagic :)